ARHITEKTURA I ENERGIJA

arhitektonske i inženjerske konsultacije

Energetska Efikasnost

Energetska efikasnost podrazumeva niz operacija koje preduzimamo u cilju smanjenja potrošnje energije, a koje pri tome ne narušavaju uslove rada i života. Najčeše pod tim operacijama podrazumevamo:
 

  • Zamena neobnovljivih energenata obnovljivim;

  • Zamene energetski neefikasnih potrošača efikasnijim;

  • Izolacija prostora koji se greje ili hladi;

  • Zamena dotrajale ili neefikasne stolarije prostorija koje se greju ili hlade;

  • Ugradnja mernih i regulacionih uređaja;

  • Zamena ili ugradnja efikasnih sistema za grejanje, klimatizaciju ili ventilaciju.

Da li znate koliko novca možete da uštedite na grejanje Vašeg doma? 
Hajde da izračunamo zajedno!

Izaberite Vašu zemlju: