ARHITEKTURA I ENERGIJA

arhitektonske i inženjerske konsultacije
KnaufTerm3D

Arhitektura i Energija je u saradnji sa Knauf Insulation razvila novi softver za proračun energetskih karakteristika i određivanje energetskog razreda zgrada.

Sa velikim zadovoljstvom Vam predstavljamo KnaufTerm3D  - ekspertni sistem koji radi na principu dobijanja što tačnijih rezultata za što kraće vreme.

KnaufTerm3D je nastao na evolucijom KnaufTerm2Pro, koji je preuzelo više od 10 500 korisnika u Srbiji, Makedoniji i Crnog Gori.
 

KAKO FUNKCIONIŠE KNAUFTERM3D?

Naš novi softver funkcioniše u skladu sa odredbama regulative Republike Srbije:  Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada i Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada.

Glavna razlika u odnosu na KnaufTerm2 je u 3D modelaru, kojim se na uprošćen i brz način modeluje zgrada u cilju definisanja osnovnih geometrijskih karakteristika zgrade (bruto i neto površina i zapremina zgrade, bruto i neto površine, orijentacije pozicija...)

KOME JE NAMENJEN KNAUFTERM3D?

Softver je prvenstveno namenjen inženjerima koji se bave energetskom efikasnošću objekata, ali i svim ljudima koji žele da probaju novi pristup u modelingu.

ZAŠTO JE KNAUFTERM3D POSEBAN?

Sa ponosom ističemo da je KnaufTerm3D je jedinstven softver na našem tržištu, da je u potpunosti domaći produkt, a njegove glavne karakteristike su:

  • Optimizovan je balans izmedju vremena provedenog na kreiranju dovoljno preciznog 2D/3D modela zgrade i dobijanja zadovoljavajuće preciznih rezultata.

Program je koncipiran tako da se u njemu može modelovati velika većina projektnih rešenja zgrada iz prakse i u tom smislu zadovoljava dominantne potrebe, a u ovoj fazi razvoja nije planiran za modelovanja objekata čija je geometrija bazirana na kompleksnim, npr. organskim formama.

  • Automatizovano je određivanje tipologije pozicija (sklopova) objekta.

 

Program sam prepoznaje da li je u pitanju fasadni zid, ravan ili možda kos krov i sl. i u tom smislu pomaže korisniku oslobadjajući ga brige oko pravilne sistematizacije s jedne strane, a s druge doprinosi tačnosti i pozdanosti rezultata.

  • Automatizovano je određivanje orijentacije

prema stranama sveta pozicija termičkog omotača koje su eksponirane suncu: zidova, prozora, zid zavesa, kosih i ravnih krovova...

  • Povezivanje 3D modela sa modulom za proračun

Pojednostavljeni geometrijski model se kreira tako što se kreira prostor/prostorije, a ne pojedinačne pozicije, te se ne može desiti da su neke pozicije namerno ili slučajno izostavljene, jer su kreirani prostori celoviti tj.zatvoreni.

  • Rad sa Zonama, Nivoima, Grupama, Sobama...

Moguće je u jednoj zgradi projektovati više funcionalnih zona, sa različitim namenama i karakteristikama (npr. poslovna zona u prizemlju a stamebna na spratovima). Takođe je moguće u svakoj zoni definisati više nivoa, na kojima je proizvoljan broj grupa (npr. 4 stana na spratu). U svakoj grupi je moguće definisati i više različitih prostorija, tako da program pruža podatke i o karakteristikama svake prostorije, svake grupe i svake zone, već u zavisnosti od toga koliko je korisnik detaljno modelovao zgradu.

  • Brzo modelovanje i tačni rezultati

Korisnik je oslobođen brige o vremenski zahtevnoj proceduri premeravanja i unosa geometrijskih veličina u program, jer sada program sve radi automatski, na bazi projektovanog 3D modela. Eliminisano je lažiranje podataka, kao i slučajne i namerne greške vezane za geometrijske podatke o pojedinačnim pozicijama i zgradi kao celini.

 

  • Kreiranje sopstvene baze materijala

Od verzije v2.29 korisniku je omogućeno da kreira ličnu bazu materijala i da sam unosi parametre. Ova opcija nije dostupna u KnaufTerm2Pro paketu.

KOLIKO KOŠTA KNAUFTERM3D?

Postoji više različitih tipova licenci prema kriterijumu površine sa kojom korisnik može da manipuliše i u zavisnosti od trajanja same licence.

 

Osnovna 2 tipa su mesečna verzija i trajna verzija.

Uštedite vreme i olakšajte izradu elaborata energetske efikasnosti!

 

Za više informacija i dodatnim upitima pošaljite nam mail na : knaufterm3d@arhitekturaienergija.com

Demo verzija se promoviše sa ciljem da od Vas kao korisnika dobijemo povratne informacije, u bilo kom obliku: pohvale, kritike, preporuke, sa ciljem da se u narednom test periodu program koriguje i dopuni prema Vašim sugestijama.

 

 

Demo verzija ima odredjena funkcionalna ograničenja, u skladu sa karakterom promotivnog softvera, a o svemu pročitajte više u pratećim fajlovima koji dobijate uz program.

Kako biste bolje upoznali mogućnosti našeg softvera, pogledajte vebinar na i lekcije temu KT3D!

Komercijalna  verzija programa KnaufTerm3D je dostupna u prodaji od 9. 12. 2018. Za više informacija, kontaktirajte nas na knaufterm3d@arhitekturaienergija.com.