ARHITEKTURA I ENERGIJA

arhitektonske i inženjerske konsultacije

Tipologija stambenih zgrada Srbije

tipologija stambnih zgrada Srbije

Softver „Tipologija stambenih zgrada Srbije“ sadrži podatke o nacionalnoj tipologiji stambenih zgrada Srbije kao i podatke o tipologijama stambenih zgrada u lokalnim samoupravama Srbije.

 


Nacionalna tipologija stambenih zgrada Srbije predstavlja kategorizaciju stambenih zgrada prema karakteristikama koje omogućuju procenu trenutnog stanja njihove energetske efikasnosti i mogućnosti unapređenja. U skladu je sa evropskom metodologijom strukturiranja građevinskog fonda, preporučenom od strane Evropske komisije (2012/C 115/01), definisanom u sklopu međunarodnog projekta TABULA1. Principi formiranja matrice Nacionalne tipologije stambenih zgrada i detaljan prikaz zgrada koje predstavljaju reprezent svakog tipa objavljen je 2013 godine u istoimenoj monografiji u sklopu seta tri monografije Stambene zgrade Srbije. Nacionalna tipologija obuhvata 43 tipa zgrada, klasifikovanih prema karakteristikama koje utiču na njihovu energetsku efikasnost. Za svaki od predstavnika tipova moguć je pregled podataka o zastupljenosti u okviru građevinskog fonda, konstruktivnim elementima, energetskim performansama, predlog mera poboljšanja kroz dva nivoa – unapređenje 1 i 2, kao i modul „moja intervencija“ kroz koji se mogu definisati različite mere unapređenja odabranog tipa.

 

 


Tipologija lokalnih samouprava predstavlja kategorizaciju stambenih zgrada urađenu u skladu sa principima formiranja Nacionalne tipologije, ali na uzorku stambenih zgrada odabrane lokalne samouprave. Na ovaj način dobijaju se statistički podaci o zastupljenosti prepoznatih tipova u lokalnoj samoupravi, i formira se lokalna tipološka matrica, koja ne mora biti ista kao matrica Nacionalne tipologije. U okviru lokalnih matrica dolazi do prepoznavanja lokalno specifičnih tipova, koji zbog veličine uzorka nisu prepoznati u sklopu Nacionalne tipologije, kao i izostanka tipova zgrada koji nisu zastupljeni u građevinskom fondu odabrane lokalne samouprave. 

 


Softver „Tipologija stambenih zgrada Srbije“ služi kao jedan od izvora informacija pri izradi planova energetske efikasnosti, kroz mogućnost pregleda i korišćenja podataka o karakterističnim stambenim zgradama na nacionalnom i lokalnom nivou, i ispitivanje mogućnosti unapređenja njihove energetske efikasnosti, proceni potrebnih ulaganja i potencijalnih ušteda potrebne energije za grejanje što može služiti kao osnov za donošenje strateških odluka u pogledu obnove zgrada.

Belgrade | +381 64 22 90 943

  • YouTube
  • Instagram

©  arhitekturaienergija 2021